top of page
interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB_edited.png

ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210

  • Lead Partner: Nadace Partnerství

  • Projektoví partneři: Energetická agentura Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, RERA a.s., Klimabündnis Oberösterreich

  • Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2022

  • Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

  • Veškeré informace o projektu jsou dostupné na adapterraawards.eu


Projekt ADAPTRegion AT-CZ, podpořený z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, přinese obcím nejnovější znalosti a zkušenosti v oblasti adaptací a poskytne jim poradenství k plánovaným investičním záměrům. Projekt díky přípravě a pravidelné aktualizaci pasportu investic v příhraničním regionu umožní připravované investice v obcích odhalit již na samém počátku, zkontaktovat obce a pomůže jim získat informace, jaká adaptační opatření je vhodné do daného investičního záměru implementovat. Díky realizaci projektu ADAPTRegion bude téma adaptací na změnu klimatu zařazeno do portfolia aktivit jednotlivých projektových partnerů a rozšíří stávající činnosti a nabídku konzultací obcím a dalším veřejným subjektům.

Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu, v plánu je mimo jiné putovní výstava. Veřejnost se bude moci také aktivně zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.

bottom of page