top of page

Výstupy přeshraničního projektu CEWA (ATCZ205)

28. prosince 2022

Přeshraniční projekt CEWA (ATCZ205) dotačně podpořený z programu Interreg  V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020  zaměřený na hledání vhodných přístupů pro zavádění principů cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s odpady dospěl v prosinci roku 2022 do svého konce. V rámci projektu byla realizována řada aktivit a vytvořeny dokumenty shrnující získané poznatky. 

Všechny vytvořené materiály jsou vám k dispozici na odkazu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz205_cewa/dokumenty

bottom of page