Energetický podzim

5. listopadu 2021

Co se vlastně děje na trhu s energiemi? Neseme důsledky svého nezodpovědného chování v minulosti, kdy jsme položili základy pro vznik dnešní klimatické krize. Zdražování energie má řadu příčin, jejichž podstata ale spočívá ve snaze zmírnit vliv energetiky na klima naší planety. V důsledku nahrazování levných fosilních zdrojů dražšími a kvalitnějšími zdroji na zemní plyn dochází k růstu cen. Roste cena povolenky na vypouštění emisí, roste cena zemního plynu v souvislosti s vyšší spotřebou v loňské zimě i v létě. Důsledkem je vedle zdražování i krach některých společností podnikajících v energetice. Uvedená situace má přímý dopad na obyvatele i na podnikatelské subjekty. Je potřeba si však uvědomit, že cena energie dlouhodobě klesala a že nyní nastává doba, kdy tomu bude naopak. Budeme platit cenu, která bude stále více zohledňovat zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí na Zemi.
Do budoucna je nutností pro každého snaha o maximální snížení spotřeby energie. Příležitostí k úsporám v běžném životě máme stále mnoho. Cestou je důsledná aplikace známých pravidel, jak šetřit v domácnostech, v průmyslu i ve veřejné sféře. Další možnosti spočívají v realizaci vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, například instalace fotovoltaických panelů na střechách budov.