Regenerace brownfieldů pro převážně podnikatelské využití

1. dubna 2022

Od 21. 3. 2022 probíhá příjem předběžných žádostí o dotaci v rámci Národního plánu obnovy. Žádat mohou kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů. 
Dotace je určena na demolici a následnou výstavbu objektu nebo na rekonstrukci stávajícího objektu. 
Výše dotace může být až 100 % způsobilých výdajů, max. 6.500 Kč/m3 obestavěného prostoru, maximální dotace je 10 mil. EUR na 1 projekt.