top of page

Dotace pro bytové domy na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a na výstavbu osobních výtahů

14. listopadu 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domu bez bariér pro rok 2023.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími (nezapočte se neobydlené podkroví, např. půda, ateliér), které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.


Oprávněným žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků a také vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.


Výše dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných nákladů na realizaci akce, maximálně však

• 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu

• 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod bytového domu.

Příjem žádostí bude ukončen 20. prosince 2022 ve 12:00.

Stěžejními přílohami pro podání žádosti o dotaci jsou projektová dokumentace a stavební povolení s nabytím právní moci.


Kompletní znění výzvy a její přílohy:

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2023/podprogram-bytove-domy-bez-barier

bottom of page