Metodické doporučení MMR – růst cen ve veřejných zakázkách

1. prosince 2021

Vzhledem k pokračujícím cenovým výkyvům a nárůstům cen stavebních materiálů vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako garant zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Nové Metodické doporučení pro možnosti využití výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Metodické doporučení se zabývá zejména alternativami uplatnění § 100, odst. 1 ZZVZ a indexace cen.


Kompletní text metodického doporučení je k dispozici zde:

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/nove-metodicke-doporuceni-doplneni-tykajici-se-rustu-cen-ve-verejnych-zakazkach/