Národní program Životní prostředí otevírá nové výzvy

23. listopadu 2021

Národní program Životní prostředí ve svých výzvách opět nabízí obcím dotační prostředky na pořízení domovních čistíren odpadních vod, nových zdrojů pitné vody, zlepšení hospodaření s vodou v zastavěném území, ale také na odstranění černých skládek a energetické úspory ve veřejných budovách.

Podrobnosti k jednotlivým programům jsou dostupné na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

Pokud chcete poradit, kontaktujte nás na eav@eav.cz nebo na 567 303 322.