MPO vyhlásilo v rámci NPO výzvu podporující cirkulární ekonomiku s názvem "Cirkulární řešení v podnicích".

11. července 2022

Cílem výzvy je podpořit rychlejší přechod na oběhové hospodářství, předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury a omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích, a zvýšení surovinové bezpečnosti Česka.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.

 • Technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního
  materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad.

 • Technologie pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.

 • Technologie pro protektorování pneumatik.

 • Technologie pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

 • Technologie pro získávání kritických surovin.

 • Technologie ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti.

 • Technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin.

 • Snížení množství vstupů při výrobě. Podpořena je náhrada stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin.

Podpořeny naopak nebudou výzkumné projekty, výroba energie mimo vlastní spotřebu, výroba tuhého alternativního paliva, zemědělská prvovýroba, zpracování komunálního odpadu, repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování pneumatik, drcení a/nebo třídění SDO na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování na polotovar nebo konečný výrobek, prostá úprava (ne)odpadů a vedlejších produktů a to bez podstatné změny jejich vlastností, kde nedochází k přeměně na druhotnou surovinu, ani zpracování odpadu probíhající v zařízení provozovaném na základě povolení provozu vydaného krajským úřadem (s výjimkou zpracování odpadu skupin 16 a 17 Katalogu odpadů).

zdroj: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/pro-prumyslove-podniky-je-pripravena-miliarda-korun-na-cirkularni-reseni