top of page

Naše služby

Služby pro veřejnou správu

 • Odpadové hospodářství (zpracování odpadových auditů, plánů odpadového hospodářství, analýz, osvěta)

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, energetických koncepcí, odborných posudků, analýz)

 • Vyřízení dotací (např. OPŽP, IROP, EFEKT, národní a krajské dotační tituly a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení

 • Příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů

 • Lektorská činnost (odborné besedy a přednášky)

Služby pro občany

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), výpočty tepelných ztrát rodinných domů)

 • Posouzení budov z hlediska spotřeby energie a navržení vhodných opatření

 • Komplexní energetické výpočty včetně zajištění projektové dokumentace

 • Vyřízení dotací (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, IROP a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Odpadové hospodářství (poradenství, přednášky)

Služby pro firmy a podnikatele

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, studií proveditelnosti, odborných posudků, analýz)

 • Vyřízení dotací (např. OPŽP, OPPIK a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Zpracování a realizace zadávacích a výběrových řízení

 • Odpadové hospodářství firem (hlášení o produkci odpadů, ohlášení zařízení pro nakládání s odpady, odborné konzultace)

 • Příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů

 • Odborná školení v oblasti energetiky a odpadového hospodářství

Energetické konzultační a informační středisko (EKIS)

Přijďte se poradit do našeho bezplatného Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS každé pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Bezplatné poradenství můžete využít např. v oblasti:

 • nastavení systému odpadového hospodářství, financování, optimalizace, vykazování a další

 • energetiky domácností, spotřeby energie a úspory

 • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie

 • energetiky veřejných budov

 • technického zařízení budov

 • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu

 • efektivního použití neobnovitelných zdrojů

 • dotací pro financování vašeho záměru

 • výběru vhodného dotačního titulu

 • administrace zadávacích a výběrových řízení


Konzultace vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zeptejte se bezplatně našeho odborníka

Naše služby: Services
ekis-logo-text_v200px.gif
Naše služby: Obrázek
bottom of page