top of page
interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB_ed

Projekt Circular Economy of Waste - CEWA, ATCZ205

Leadpartner projektu: Energetická agentura Vysočiny


Projektoví partneři:

Svazek obcí pro komunální služby, Třebíč

Město Prachatice

Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd, Vídeň

Spolek pro nakládání s odpady ve správním obvodu Waidhofen/Thaya


Strategičtí partneři:

Jihomoravský kraj,

Kraj Vysočina,

Úřad spolkové vlády Horního Rakouska (oddělení ochrana ŽP, odpadové hospodářství a ochrana půdy)


Cílem projektu CEWA je inovativní přístup v systému nakládání s odpady s důrazem na aplikovatelnost v příhraničních českých i rakouských regionech. Tento přístup spočívá v nalezení optimálních postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky. Projekt CEWA je v souladu s cirkulární ekonomikou Evropské unie.

Výstupem projektu bude strategie pro uplatnění principů cirkulární ekonomiky. Tato strategie bude vytvořena v podobě dvojjazyčné souhrnné zprávy vycházející z teoretických studií, analýz, pilotních výzkumů a praktických ověření. Témata projektu se soustředí na problematické oblasti při nakládání s odpady, zejména na předcházení odpadům z potravin, způsob využití starých elektrospotřebičů, problematiku pouličního (odhazovaného) odpadu, metody cílené osvěty a vzdělávání.


Projektový tým je složen z partnerů, kteří mají odborné teoretické i praktické zkušenosti, možnosti k pilotnímu ověřování a zkušenosti s realizací obdobných projektů. Rakouští partneři přinášejí své know-how z oblasti výzkumu a vzdělávání a při provozu systémů nakládání s odpady, čeští partneři mají rozsáhlé praktické zkušenosti z provozu konkrétních zařízení pro nakládání s odpady a zavádění environmentální výchovy a vzdělávání.


Délka projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

bottom of page