top of page
interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB.pn

Projekt IRAS, ATCZ183

Projekt IRAS je tříletý přeshraniční česko-rakouský projekt financovaný z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou olovo (Cu), zinek (Zn), kobalt (Co) nebo chrom (Cr) z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí bakterií (jako jsou Acidithiobacillus a Leptospirillum) a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. Přímou vazbu obou těchto biotechnologických procesů lze považovat za základ inovace v tomto projektu. Nedílnou součástí projektu je ekonomické vyhodnocení celého procesu.
Partnery projektu jsou Masarykova univerzita Brno, rakouští partneři K-MET Gmbh, BOKU Universitӓt Vídeň, Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

Projekt IRAS, ATCZ183: Projects
bottom of page