top of page
JETforCE_Logo_Standard_large.png

Projekt JETforCE, CE0100081

mezinárodní projekt v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe, název projektu je Just Energy Transition for Central Europe (Spravedlivá energetická transformace pro střední Evropu). Projekt vychází z cílů Zelené dohody, které mají být naplněné do roku 2050. 

Hlavní cíle projektu jsou:

  • posílení kapacit pro řešení spravedlivé energetické transformace. Vytvoření softwaru = digitalizace, který zajistí zapojení místních obyvatel do popisu a řešení problematiky lokálních klimatických problémů.

  • testování digitálních řešení pro spravedlivou energetickou transformaci 

  • definice politických a investičních strategií podporujících spravedlivou energetickou transformaci 

Projekt je tříletý, začátek realizace je 1.4.2023. EAV se bude zabývat danou problematikou ve městě Jihlava, konkrétní oblasti jsou optimalizace provozu technologií ve veřejných budovách, úspora energie a emisí ve veřejných budovách bez investice a dále s využitím investic a veřejná doprava – řešení uhlíkové stopy a energetické účinnosti v dopravě.

Projekt je realizován 12 projektovými partnery z Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska, Itálie, Německa, Rakouska a Polska, kteří se zabývají problematikou spravedlivé energetické transformace.

bottom of page