top of page
TOGETHER_RGB s rámečkem.jpg

Projekt TOGETHER - TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction

Projekt TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) má za cíl motivovat veřejné budovy při osvojení inovativního přístupu správy budov v oblasti energetické efektivnosti. Projekt chce podpořit změnu ve veřejných budovách nejen v oblasti technologických inovací, ale především ve způsobu chování a zvycích uživatelů budov. To je také jeden z hlavních způsobů vedoucích ke snížení spotřeby energie a zvýšení energetické efektivnosti ve veřejných budovách. Jedná se o tříletý projekt probíhající v rámci evropské nadnárodní spolupráce v programu Interreg Central Europe.

Více informací naleznete na webu projektu TOGETHER

bottom of page