top of page
IMG_1632_edited.jpg

Kdo jsme

Energetická agentura Vysočiny byla založena na podzim roku 2001 jako nezisková organizace se statutem zájmového sdružení právnických osob a vznikla s podporou programu SAVE Evropské unie, za současného zřízení partnerských energetických agentur v Rakousku, Španělsku a Portugalsku.


Prosazujeme zavádění a využívání místních energetických zdrojů – obnovitelných zdrojů energie a podporujeme vyhledávání možností úspor energie, jako základních prostředků k dosažení trvale udržitelného rozvoje. Základem je pro nás konzultace, na základě které zjišťujeme potřeby klienta a nastavujeme postup řešení konkrétního problému.

Jsme zapojeni do mnoha mezinárodních výzkumných projektů zaměřených na energetické úspory, na zkvalitnění odpadového hospodářství a na minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Zakládajícími členy sdružení jsou

  • Sdružení obcí Vysočiny

  • Krajská agrární komora

  • Krajská hospodářská komora.

Zakladatelská smlouva EAV

Stanovy EAV

Společnost je zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob Krajského soudu v Brně.

bottom of page