Nabídka našich služeb

 • zpracování dokumentů:
  • průkazů energetické náročnosti budov
  • energetických auditů a jejich aktualizací
  • energetických koncepcí
  • studií proveditelnosti
  • odborných posudků
  • analýz
  • plánů odpadového hospodářství
 • příprava a řízení projektů v oblasti energetiky a odpadového hospodářství:
  • administrace a podávání žádostí do dotačních programů OPŽP, OPPI
  • příprava výběrových řízení
  • dotační management
 • zpracování a administrace žádostí v programu Nová zelená úsporám
 • příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů
 • bezplatná nezávislá poradenská činnost v oblastech:
  • úsporných opatření a efektivního hospodaření s energií
  • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie
  • odpadového hospodářství kraje, měst a obcí
  • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu
 • semináře, konference, přednášky, besedy:
  • propagace úsporných efektivních metod v nakládání s energiemi
  • osvěta v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství i v problematice obnovitelných zdrojů energie, v jejich zavádění a využívání
  • přednášky pro školy zejména v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství
  • besedy pro města a obce zejména v oblasti úspor energie a odpadového hospodářství

Aktuality

Nové výzvy do OPŽP 2014 - 2020

První výzvy do OPŽP byly vyhlášeny...

 

Podávání žádostí o dotaci do oblastí:

 • zpracování odpadu
 • čistota vody
 • kvalita ovzduší
 • ochrana přírody

Nová zelená úsporám pro rok 2015!

Podávání žádostí je spuštěno...

 

Dotace na částečné i celkové zateplení budovy a výměnu zdroje tepla

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 567 303 322

Poradenství

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky (např. úspory a monitoring spotřeby energie v budovách) a v oblasti odpadového hospodářství.

EKIS - Energetické konzultační a informační středisko

Pondělí (odpady, energetika): 13:00 - 17:00

Středa (energetika): 13:00 - 17:00

 

Pro pokládání dotazů elektronickou formou klikněte ZDE.

Zpracování EA, PENB, studií proveditelnosti, koncepcí a analýz

Zpracováno vždy dle aktuálních platných zákonů.

Aktuální projekty

Projekty podpořené z Intelligent Energy Europe:

Projekt SUSREG

Projekt Euronet 50/50 max

Intelligent Energy Europe