Činnosti EAV jsou:

 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditůenergetických koncepcí, studií proveditelnosti, odborných posudků, analýz
 • zpracování odpadových auditůplánů odpadového hospodářství, analýz 
 • příprava a řízení projektů v oblasti energetiky a odpadového hospodářství: 
  • administrace a podávání žádostí do dotačních programů OPŽP, OPPIK
  • příprava výběrových řízení
  • dotační management
 • zpracování a administrace žádostí v programech Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace
 • příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů
 • semináře, konference, přednášky, besedy:
  • propagace úsporných efektivních metod v nakládání s energiemi
  • osvěta v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství i v problematice obnovitelných zdrojů energie, v jejich zavádění a využívání
  • přednášky pro školy zejména v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství
  • besedy pro města a obce zejména v oblasti úspor energie a odpadového hospodářství
 • bezplatná nezávislá poradenská a konzultační činnost v oblastech:
  • úsporných opatření a efektivního hospodaření s energií
  • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie
  • odpadového hospodářství kraje, měst a obcí
  • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu

Přijďte se poradit do našeho bezplatného konzultačního střediska EKIS každé pondělí a středu od 13:00 do 17:00 nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Aktuality

Nové výzvy do OPŽP 2014 - 2020

První výzvy do OPŽP byly vyhlášeny...

 

Podávání žádostí o dotaci do oblastí:

 • zpracování odpadu
 • čistota vody
 • kvalita ovzduší
 • ochrana přírody

Nová zelená úsporám pro rok 2015!

Podávání žádostí je spuštěno...

 

Dotace na částečné i celkové zateplení budovy a výměnu zdroje tepla

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 567 303 322

Poradenství

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky (např. úspory a monitoring spotřeby energie v budovách) a v oblasti odpadového hospodářství.

EKIS - Energetické konzultační a informační středisko

Pondělí (odpady, energetika): 13:00 - 17:00

Středa (energetika): 13:00 - 17:00

 

Pro pokládání dotazů elektronickou formou klikněte ZDE.

Zpracování EA, PENB, studií proveditelnosti, koncepcí a analýz

Zpracováno vždy dle aktuálních platných zákonů.

 

Aktuální projekty

Projekty podpořené z Intelligent Energy Europe:

Projekt SUSREG

Projekt Euronet 50/50 max

Intelligent Energy Europe